Zero Cold War – Jamie Thomas
Zero Skateboards Jamie Thomas Cold War Commercial